תאריכים חשובים

הארכת מועד אחרון להגשת תקצירים: יום שלישי, ט’ בשבט תשע”ט, 15 בינואר 2019

הודעה על אישור ההיצג לכנס: עד יום שישי, י׳ באדר א׳ תשע”ו, 15 בפברואר 2019

תאריך הכנס: ימים שני-רביעי, כ”א–כ”ג בסיוון, תשע”ט, 24–26 ביוני 2019