קול קורא להגשת הצעות

בשנים האחרונות חלו שינויים משמעותיים במסלולי הכשרת המורים: נפתחו תוכניות ייחודיות לגיוס מורים בעלי רקע אקדמי ומקצועי בתחומים נדרשים, חלק ניכר יותר של ההכשרה מתקיים בבתי הספר ובגנים, ויש הכרה גוברת בידע המקצועי של מורים ומכשירי מורים ובתהליכי הלמידה שהם מובילים. תהליכים גלובליים דוגמת הדרישה להבטחת האיכות של ההוראה והלמידה במוסדות להשכלה גבוהה, וההכרה בחשיבות של מתן הזדמנות לכל הלומדים משפיעים גם הם על ההכשרה להוראה. שינויים רבים נוספים צפויים בעתיד הקרוב.
כל אלה מחייבים התבוננות מחודשת על ההכשרה להוראה, הן בהיבט העיוני-תיאורטי הן בהיבט הפרקטי-התנסותי. אנו שמחים להזמין אתכם לקחת חלק בכנס הבין-לאומי השביעי בהכשרת מורים: סיפורה של חדשנות בהכשרת מורים, אשר יתקיים בקיץ 2019 . הכנס ייתן במה לחוקרים מן המכללות להכשרת מורים ומן האוניברסיטאות, ופתוח גם לעבודות מחקר מצטיינות של סטודנטים לתואר שני. הכנס יתקיים בשפה האנגלית, ויוזמנו אליו מרצים ומשתתפים מחו״ל.

נושאי הכנס:

גיוס, קליטה ועידוד התמדה של מורים איכותיים

הוראה ולמידה לקראת המחר

היבטים רגשיים בהוראה ובלמידה

חינוך, שוויון וצדק חברתי

למידה מקצועית מתמשכת

שיח, שותפות ורשתיות

הובלת שינוי במערכת החינוך ובחברה

הכשרה קלינית

אנו מזמינים הצעות להצגות משישה סוגים:

1. הרצאה: מסגרת זו היא בת 20 דקות. לכל מציג/ה יוקצו 15 דקות להצגת מחקר ו- 5 דקות לדיון.

אפשר לבקש לחבר 3–4 הרצאות למסגרת של מושב אחד (מושב הרצאות, או סימפוזיון). היענות לבקשה מותנית בכך שכל אחת מההרצאות תתקבל להצגה כהרצאה בפני עצמה.

2. פוסטר: פוסטר יכול להציג מחקר או יוזמה חינוכית. הפוסטר יוצג במושב פוסטרים בהתאם לנושא. לכל מציג/ה יוקצו 5 דקות להצגת המחקר או היוזמה, ובסוף המושב יתקיים דיון.

3. פאנל – רב-שיח: מסגרת זו מיועדת לניהול דיון או הצגת יוזמה. בכל פאנל יהיו 2– 4 משתתפים שיציגו עמדות שונות בנושא הנדון. כל משתתף יציג את עמדתו במשך 10 דקות, ולאחר מכן יתקיים דיון בהשתתפות הקהל.

4. שולחנות עגולים: מסגרת זו מיועדת להצגה של מחקרים, פרויקטים או יוזמות בהתהוות ולקבלת משוב מהקהל. משך הזמן המוקצה לשולחן עגול הוא מחצית השעה. עשר דקות יוקדשו להצגת המחקר, הפרויקט או היוזמה והשאלות לדיון, ועשרים דקות לקבלת משוב מהמשתתפים.

5. פעילות – סדנה, התנסות או למידה פעילה: מסגרת זו מאפשרת למשתתפים להשתתף בפעילות לימודית או יצירתית, או להשתתף בסדנה שמקנה מיומנות כלשהי. משך הזמן המוקצה לפעילות הוא שעה (פעילות קצרה) או שעתיים (פעילות ארוכה).

6. דיון בעקבות סרט(ים) או ספר(ים): מסגרת זו מיועדת לאפשר למשתתפים להיחשף לסרט(ים) שהופקו על ידי סטודנטים, קהילות, ארגונים או גוף מסחרי, או ספר(ים) ומציגים סוגיה חינוכית או חברתית. לאחר הצגת הסרט או הספר יתקיים דיון בהנחיית מגישי ההצעה.

המעוניינים להגיש הצעה להיצג מסוג אחר, אנא כתבו אלינו לדוא״ל conference2019@macam.ac.il
וכתבו בכותרת: היצג מסוג אחר – הכנס בין-לאומי להכשרת מורים
כל ההצעות יעברו תהליך שיפוט אקדמי.

הנחיות כלליות:

  • ההצעות יוגשו באנגלית.
  • הכנס יתקיים בשפה האנגלית. המציגים בכנס יהיו זכאים להשתתף ללא עלות נוספת בסדנה מקוונת בנושא: כלים לפרזנטציה באנגלית

  • לכנס יתקבלו הצעות ספורות לסדנאות חווייתיות שיתקיימו בשפה העברית.  גם לסדנאות הללו יש להגיש הצעות באנגלית, ולהוסיף נימוק מדוע יש לקיים אותן בעברית. מאחר שסיכויי הקבלה של הסדנאות בעברית הם נמוכים, אנו ממליצים למתקשים באנגלית להיעזר בסדנה המקוונת או להגיש פוסטרים. 

  • כדי להגיש הצעה יש להירשם קודם כול באתר. הרשמה למטרות הגשת הצעה איננה בתשלום, ואיננה מחליפה הרשמה מאוחרת יותר להשתתפות בכנס.

  • יש לקרוא בתשומת לב את ההוראות באתר להגשת הצעות ואת התבחינים לשיפוט.

  • אחרי שתבחרו בסוג ההצעה מומלץ לשמור את קובץ ההנחיות הרלוונטי במחשב האישי. בזמן
    ההגשה תתבקשו לשלוח תקציר עבור ספר הכנס, וגם תיאור מפורט על פי סוג ההצעה.
  • מציגים שהצעותיהם יתקבלו יידרשו להירשם לכנס עד תאריך מסוים כדי לאשר את השתתפותם.

תאריכים חשובים:

הארכת מועד אחרון להגשת תקצירים: יום שלישי,  ט’ בשבט תשע”ט, 15 בינואר 2019

הודעה על אישור ההיצג לכנס: עד יום שישי, י’ באדר א’ תשע”ט, 15 בפברואר 2019

יו״ר הכנס: מר איל רם, סמנכ״ל ומנהל מינהל עובדי הוראה

יו״ר הוועדה האקדמית: ד״ר עינת גוברמן, ראש רשות המחקר, מכון מופ״ת

ועדת ההיגוי האקדמית: פרופ’ אורית אבידב-אונגר, המכללה האקדמית אחוה, פרופ׳ לילי אורלנד ברק, אוניברסיטת חיפה; ד״ר דלית אטרקצ׳י, משרד החינוך; ד״ר רינת ארביב-אלישיב, מכללת סמינר הקיבוצים; פרופ׳ מיכל בלר, מכללת לוינסקי לחינוך; פרופ׳ יערה בראון, אורנים – המכללה האקדמית לחינוך; גב׳ שאנה ברייזבלט, מכון מופ״ת; ד״ר מיכל גולן, מכון מופ״ת; ד״ר מירי גוטליב, משרד החינוך; מר נח גרינפלד, משרד החינוך; ד״ר שרה זילברשטרום, משרד החינוך; פרופ׳ מחמוד חליל, מכללת סכנין; פרופ׳ יעקב יבלון, אוניברסיטת בר אילן; ד״ר ליאת יוספסברג בן יהושע, מכון מופ״ת; ד״ר דורון לדרר, מכון מופ״ת; פרופ׳ ציפי ליבמן, מכללת סמינר הקיבוצים; פרופ׳ רוני לידור, המכללה האקדמית בווינגייט; ד”ר עודד מקדוסי, מכון מופ״ת; גב׳ רותי סרלין, מכון מופ״ת; ד״ר יעל פויס, אורנים – המכללה האקדמית לחינוך; פרופ’ חאלד עראר, מכללת אלקאסמי; פרופ׳ יעל פישר, המכללה האקדמית אחוה; גב׳ סיגל קרני, מכון מופ״ת; פרופ׳ מירה קרניאלי, אורנים – המכללה האקדמית לחינוך; מר איל רם, משרד החינוך; פרופ’ אורנה שץ-אופנהיימר, משרד החינוך; ד״ר עמנואל תמיר, מכללת אוהלו בקצרין.

יו״ר הוועדה המארגנת: גב׳ שאנה ברייזבלט, היחידה לכנסים ולימי עיון, מכון מופ״ת

הוועדה המארגנת במכון מופ״ת: מר יעקב אנדר; גב׳ ליאור בר; ד״ר עינת גוברמן; ד״ר מיכל גולן; מר מתן דור; ד״ר שרה זיו; גב׳ נטע חן; ד”ר עודד מקדוסי; גב׳ רותי סרלין; גב׳ סיגל קרני; מר יואב ריבלין, גב׳ לי תמם