הרשמה

מחיר סטודנט תשלום ליום תשלום לכל ימי
הכנס
 
400 ש"ח 250 ש"ח 600 ש"ח הרשמה מוקדמת
(עד 30 באפריל 2019)
500 ש"ח 280 ש"ח 700 ש"ח הרשמה מאוחרת
(החל מ 1 במאי 2019)
- - 200 ש"ח ארוחת כנס
- - 470 ש"ח טיול חד-יומי
  • יש להציג תעודת סטודנט בעמדת ההרשמה ביום הכנס
  • המציגים בכנס מתבקשים להירשם עד ל- 15 במרץ 2019 כתנאי להכללת עבודתם בתכנית
    הכנס.

עלות ההשתתפות כוללת:

  • תיק משתתף
  • כיבוד וארוחת צהרים בכל אחד מימי הכנס
  • אירוע סיום

מדיניות דמי הביטול:
כדי לבטל את ההרשמה, יש להגיש בקשה בכתב לדוא”ל מזכירות הכנס.
Conference2019@macam.ac.il
עד ל 10 ביוני 2019 יוחזר התשלום בניכוי דמי הרישום על סך 100 ₪ וישלח לאחר סיום הכנס; לאחר תאריך זה לא יינתן החזר תשלום

עבור כל שינוי בהרשמה ינוכו 10 שקלים דמי טיפול.